Algemene voorwaarden

GumVote is niet aansprakelijk bij directe schade of letsel wat wordt veroorzaakt door het GumVote bord.

Na verkoop ligt het eigenaarschap van het GumVote bord bij de afnemer.

De betalingstermijn bedraagt twee weken (14 dagen).

Eigendomsvoorbehoud is van toepassing bij de verkoop van een GumVote bord. GumVote behoudt daardoor het recht om de GumVote borden terug te vorderen, zolang de betreffende factuur niet betaald is.

Er geldt een garantietermijn van twee weken op een GumVote bord. De garantie omvat schade die is veroorzaakt door onjuiste assemblage van het bord. Ook onjuist geleverde of incomplete producten vallen hieronder.

Klachten en opmerkingen kunnen worden verstuurd naar info@gumvote.nl of via het formulier op www.gumvote.nl worden ingevuld. Binnen 5 werkdagen zal er dan contact opgenomen worden.

GumVote levert enkel de GumVote borden. Materiaal waarmee het bord opgehangen moet worden of andere benodigdheden voor het plaatsen van het bord is voor rekening van de afnemer. Deze voorwaarde geldt tenzij er anders is overeengekomen en opgenomen in de factuur.

Eventueel in samenwerking met de afnemer wordt het bord opgehangen. Dit is afhankelijk van de wens van de afnemer.